MITRENGOVÁ, Anna. Financování modernizace právní poradny z dotací EU [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6545. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jan Kopřiva.

Uložit do Citace PRO