JAROŠ, Luboš. Obrazová analýza mitotických chromosomů [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65455. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Helena Škutková.
Uložit do Citace PRO