KODYM, Oldřich. Analýza 3D CT obrazových dat se zaměřením na stanovení hustoty kostních elementů [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65459. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Jan.

Uložit do Citace PRO