HAD, Filip. Komprese signálů EKG nasnímaných pomocí mobilního zařízení [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65467. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Andrea Němcová.
Uložit do Citace PRO