VEVERKA, Vojtěch. Automatické rozměření vícesvodových EKG signálů [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65469. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jakub Hejč.
Uložit do Citace PRO