ŠALPLACHTA, Jakub. Analýza 3D CT obrazových dat se zaměřením na detekci a klasifikaci specifických struktur tkání [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65471. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Jan.

Uložit do Citace PRO