ŠAFÁROVÁ, Marcela. Bipartitní grafy pro analýzu mikrobiomů [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65484. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Karel Sedlář.

Uložit do Citace PRO