HODES, Vojtěch. Obrana před volumetrickými DDoS útoky v prostředí SDN [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65514. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vladislav Škorpil.
Uložit do Citace PRO