BRABLECOVÁ, Petra. Optimalizace zdanění právnické osoby [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65525. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Svirák.

Uložit do Citace PRO