MATOUŠOVÁ, Klára. Sušení a předehřev v zalévacím procesu epoxidů [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65531. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Kazelle.

Uložit do Citace PRO