TULIS, Jiří. Návrh jednoúčelového stroje pro vrtání a obrážení plastového výlisku a následné lisování vnitřního mechanismu [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65546. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Radek Knoflíček.

Uložit do Citace PRO