FOJTL, Michal. Výpočet aerodynamických charakteristik nosiče pro nízkou oběžnou dráhu [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65550. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Robert Popela.

Uložit do Citace PRO