SLÁMA, Pavel. Návrh měřicího pracoviště v LabView pro účely měření spektra a světelného toku [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65556. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jan Škoda.
Uložit do Citace PRO