RESLOVÁ, Monika. Podpora implementace strategie s využitím IS/ICT [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65572. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO