KLUČÁKOVÁ, Tereza. Způsoby ocenění pozemků ve Francii [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65584. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Klika.
Uložit do Citace PRO