KLEMENTOVÁ, Tereza. Legislativa pro využití dronu v realitní praxi [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65585. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Klika.
Uložit do Citace PRO