MOUČKA, Martin. Laboratorní scénáře umožňující srovnání protokolů přenosu webových stránek [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65603. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Jeřábek.
Uložit do Citace PRO