FICEK, Jan. Problematika částečných výbojů v plynem izolovaných vodičích [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65606. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jaroslava Orságová.

Uložit do Citace PRO