STROMSKÝ, Tomáš. Studium únavových vlastností hořčíkové slitiny AZ31 [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6561. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Podrábský.

Uložit do Citace PRO