IVANČO, Radek. Zkoušky plechu ve strojírenské praxi [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65613. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Dvořák.

Uložit do Citace PRO