LUKESOVÁ, Dominika. Bezpečnostní charakteristiky řidičů seniorů z pohledu bezpečnosti silničního provozu [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65630. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Karel Schmeidler.
Uložit do Citace PRO