UTTENDORFSKÝ, Petr. Stanovení funkční závislosti koncentrace vzduchu ve vodě v závislosti na tlaku [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6564. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce František Pochylý.
Uložit do Citace PRO