MÍVALT, Tomáš. Optimalizace tvaru nového typu obvodového závěsu pro lopatky parních turbín [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65640. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Stanislav Polzer.
Uložit do Citace PRO