VALÁŠEK, Martin. Vláknové difrakční struktury Point-by-Point [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65648. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce František Urban.
Uložit do Citace PRO