PRAX, Ondřej. Separace pevných částic z heterogenní suspenze [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6565. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce František Pochylý.
Uložit do Citace PRO