KLEPÁČOVÁ, Ivana. Detekce biomarkerů pomocí elektrochemických metod mikrofluidickým čipem [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65652. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Pavel Neužil.

Uložit do Citace PRO