ZAPLETAL, Miroslav. Diferenční kmitočtové filtry neceločíselného řádu [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65662. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Lukáš Langhammer.

Uložit do Citace PRO