KOVÁŘ, Zdeněk. Návrh a zkoušení rozváděčů nn [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65670. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce David Šimek.

Uložit do Citace PRO