BÁRTŮ, Jan. Analýza mechanického namáhání při zkratu ve vzduchem izolovaném rozváděči vn [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65675. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jaroslava Orságová.

Uložit do Citace PRO