PAFKOVIČ, Roman. Principy štíhlé výroby a jejich implementace [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65712. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Simeon Simeonov.
Uložit do Citace PRO