SEDLÁKOVÁ, Klára. Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65720. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Petr Dostál.
Uložit do Citace PRO