PĚČEK, Dominik. Určení rozložení teploty oblouku v reálném jističi [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65743. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Petr Kloc.

Uložit do Citace PRO