MATIČKA, Tomáš. Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybrané lokalitě v Brně v roce 2016 a 2017 [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65752. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Romana Horňáková.
Uložit do Citace PRO