MARKOVÁ, Sabína. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65761. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Michal Karas.
Uložit do Citace PRO