KOPLÍK, Lukáš. Zkoumání faktorů výkonnosti inovativních podniků [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65780. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Mária Režňáková.
Uložit do Citace PRO