TALÁR, Ondřej. Redukce šumu audionahrávek pomocí hlubokých neuronových sítí [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65788. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavol Harár.
Uložit do Citace PRO