DOLEJŠÍ, Miloš. Řízení barevného grafického LED displeje pomocí FPGA [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65793. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Hanák.

Uložit do Citace PRO