MIŠČÍK, Peter. Zpracování elektrokardiogramu [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6580. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Marina Ronzhina.

Uložit do Citace PRO