BORISOV, Egor. Analogové elektronické obvody obsahující prvky neceločíselného řádu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65809. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Vladislav Musil.
Uložit do Citace PRO