ŠOULÁK, Petr. Porovnání TOO metod svařování TIG, MAG a CMT [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65819. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Kubíček.

Uložit do Citace PRO