PIVOŇKA, Vít. Technologie svařování turbínových rotorů [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65823. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Ladislav Daněk.
Uložit do Citace PRO