ŠRAMKOVÁ, Kristína. Dekompozice a předpovědi v časových řadách [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65824. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Josef Bednář.
Uložit do Citace PRO