KANTOR, Radek. Částice v ovzduší a možnosti jejich měření [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65829. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Miloslav Bělka.
Uložit do Citace PRO