DRÁBEK, Jakub. Návrh obchodní strategie pro řízení volného finančního kapitálu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65845. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jan Budík.
Uložit do Citace PRO