MATYS, Jan. Investice do burzovně obchodovatelných akcií společností těžících zlato [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65846. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.
Uložit do Citace PRO