KLENOROVÁ, Lenka. Zhodnocení hospodaření vybrané příspěvkové organizace [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65847. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Eva Lajtkepová.
Uložit do Citace PRO