TRNKOVÁ, Nicola. Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65849. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Lenka Zemánková.
Uložit do Citace PRO