CHRÁSTOVÁ, Nikola. Využití autotrofních řas k produkci vybraných metabolitů a biomasy [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65851. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Ivana Márová.

Uložit do Citace PRO