JANÁS, Milan. Volba vhodné technologie pro výrobu svařované konstrukce elektrokotle JE 12 a JE 6 [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65859. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaromír Dvořák.

Uložit do Citace PRO