KRÁL, Zdeněk. Možnosti softwaru SinuTrain 4.7 při programování CNC obráběcích strojů [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65861. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Aleš Polzer.
Uložit do Citace PRO